Uncategorized

Tenisový tréner bratislava

V Bratislave a jej okolí sa v súčasnosti nachádza veľa tenisových trénerov, ktorí poskytujú svoje služby vo forme tenisových tréningov a poradenstva v oblasti tenisu. Tenisový tréner sa väčšinou zameriava na všetky kategórie hráčov, avšak častokrát, hlavne z dôvodu lepších výsledkov sa zameriava len na jednu, určitú kategóriu. Aj preto je možné nájsť napríklad detského trénera tenisu alebo trénera, ktorý sa venuje starším, prípadne menej skúseným hráčom. Tréningy pod vedením tenisového trénera sú obzvlášť vhodné vtedy, ak sa chce hráč už od začiatku vyvarovať najčastejším chybám, ktoré pri hraní vznikajú. Hráč, ktorý je vedený pod dohľadom trénera sa môže už od začiatku vyvarovať základným chybám, ako je napríklad zlá technika hrania tenisu.

Ako už bolo spomínané, v každej časti Bratislavy a v jej okolí existuje veľký počet tenisových trénerov, ku výbere toho správneho by však jednotlivec mal pristupovať obzvlášť opatrne. Správny tenisovy trener bratislava by sa mal už od prvého tréningu snažiť vo svojom zverencovi vybudovať pozitívny prístup k hraniu tenisu a viesť ho čo najodbornejšie.

Tenisový tréner môže vystupovať individuálne, ale aj pod záštitou konkrétnej tenisovej školy, čo nemá vplyv na služby, ktoré poskytuje. Väčšinou si však tenisová škola pred prijatím trénera preverí a snaží sa mať vo svojich kruhoch len naozaj odborných a skúsených tenisových trénerov.

Jedna lekcia tenisu trvá v priemere hodinu a pol a cena za lekciu sa u jednotlivých trénerov tenisu na území Bratislavy odlišuje. Cena väčšinou závisí od toho, či tenisový tréner má pod dohľadom len jedného zverenca alebo súčasne trénuje s viacerými hráčmi, od stupňa praxe a odbornosti, ktoré tenisový tréner dosiahol a od dĺžky a intenzity jednotlivých tréningov. Okrem odbornej prípravy na športovisku by mal tenisový tréner poskytovať aj poradenstvo v oblasti tenisu ako takého, ale aj pri jeho hraní.

Tenis je dynamický šport, preto by správny tréner mal vo svojom zverencovi budovať dravosť, vytrvalosť, súťaživosť a hlavne naučiť zverenca tešiť sa z výhry a prijať prehru.