Uncategorized

5 pamätných mincí do vašej zbierky

Pre numizmatikova a zberateľov mincí máme sedem zaujímavých tipov na pamätné mince, ktorými môžete obohatiť svoju zbierku. Veríme, že si vyberiete.

 

  1. Slovenská republika – 25. výročie vzniku

Na národnej strane mince nájdete mapu Slovenska a bránu, ktorá symbolizuje vstup našej vlasti do Európskej únie a eurozóny. Pod mapou je vyrazený dátum vzniku Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Autorom výtvarného návrhu je Pavel Károly, dátum vydania 3. 1. 2018, hodnota mince 2 €.

  1. Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Na národnej strane mince sú zobrazené tri postavy – učiteľ a dvaja žiaci. V pozadí vidíme priečelie historickej budovy v Bratislave, kde mala univerzita svoje sídlo. Na minci nechýba ani medailón Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Autorkou výtvarného návrhu je Mária Poldaufová, dátum vydania 4. 1. 2017, hodnota mince 2 €.

  1. Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ

Na národnej strane mince dominuje slovenský štátny znak s dostredivými dynamickými líniami na pozadí, čo symbolizuje postavenie a význam našej krajiny počas predsedníctva. Vedľa znaku je vyrytý letopočet 2016. Autorom výtvarného návrhu je Vladimír Pavlica, dátum vydania 7. 3. 2016, hodnota mince 2 €.

  1. Dvadsiate výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Na vnútornej strane mince sú vyobrazené hranice štyroch členských štátov – Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Hranice štátov dopĺňa veľké písmeno „V“, ktoré odkazuje na mesto Vyšehrad, kde bola skupina založená. Autorom výtvarného návrhu je Miroslav Rónai, dátum vydania 10. 1. 2011, hodnota mince 2 €.

  1. Desiate výročie hospodárskej a menovej únie

Na minci je vyobrazená jednoduchá ľudská postava graficky prepojená so symbolom eura. Motív vyjadruje ideu jednotnej meny, hospodárskeho spojenectva a ekonomickej integrácie krajín Európskej únie. Autorom výtvarného návrhu je grécky sochár George Stamatopoulos, dátum vydania 5. 1. 2009, hodnota mince 2 €.

 

K minciam odporúčame zakúpiť aj pekný album na mince. Svoju zbierku si potom môžete hrdo vyložiť na poličky v skrini alebo na  konferenčné stoly.