Uncategorized

5 zaujímavých tipov na zberateľské mince

Aj vy patríte medzi vášnivých zberateľov mincí alebo numizmatikov? Radi by ste obohatili svoju zbierku? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi, určite si vyberiete.

  1. Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Na lícnej strane mince sú zobrazené kruhy na hladine jazierka spôsobené kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje podstatu procesu tvorby jaskýň. Kruhy na hladine jazierka sú doplnené krivákom jaskynným. Na rubovej strane mince  je zobrazený letiaci netopier a za ním Kvapeľ rožňavských jaskyniarov z Krásnohorskej jaskyne. Autorom je Roman Lugár, emisia 15. 11. 2017, hodnota mince 100 €.

  1. Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Na lícnej strane mince je zobrazená otvorená kniha s motívom známeho diela Ťapákovci. Na knihe je položené brko na písanie. Na rubovej strane mince sa nachádza portrét tejto známej slovenskej spisovateľky v kompozícii s knihou. Autorom je Asamat Baltaev, emisia 20. 9. 2017, hodnota mince 10 €.

  1. Odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v 1968

Na lícnej strane mince sú zobrazené zábrany z ostnatého drôtu a v pozadí číslica 68. V hornej časti je vidno štátny znak Slovenskej republiky. Na rubovej strane mince sa nachádza fragment fotografie L. Bielika „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ a nápis „50. výročie“. Autorom je Patrik Kovačovský, emisia 9. 8. 2018, hodnota mince 10 €.

  1. Ján Jessenius – 450. výročie narodenia

Na lícnej strane mince je zobrazený dobový výjav z prvej verejnej pitvy, ktorú uskutočnil Ján Jessenius v Prahe v roku 1600. Na rubovej strane mince sa nachádza portrét tejto významnej slovenskej osobnosti spolu s menom a letopočtom narodenia a úmrtia. Autorkou je Mária Poldaufová, emisia 15. 11. 2016, hodnota mince 10 €.

  1. Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

Na líci mince  je na pozadí s byzantským krížom zobrazená plaketa z archeologického náleziska v Bojnej – symbol ranného kresťanstva na našom území. Na rube mince sú znázornení vierozvestcovia Konštantín a Metod pod ukrižovaným Kristom spolu s letopočtom 869. Autorom je Roman Lugár, emisia 28. 2. 2018, hodnota mince 10 €.

K minciam sa bude nepochybne hodiť aj elegantný album na mince. Svoju zbierku si potom môžete hrdo vyložiť na poličky v skrini alebo drevené stolíky.