Uncategorized

Ako na predaj firmy platca DPH

Takmer súčasne so založením firmy sa jej majiteľ zaoberá otázkou, či by mala jeho firma uvažovať o platení DPH. Odpoveď vôbec nemusí byť jednoznačné áno, aj keď tento pohľad na dobrovoľnú registráciu prevažuje.

Predaj firmy platca DPH má svoje nesporné výhody. Funguje to tak, že ak za mesiac alebo štvrťrok vyfakturujete vyššiu DPH než DPH, ktorú ste zaplatili svojim dodávateľom, rozdiel odvediete štátu. Ale ak ste viac nakúpili než vyfakturovali svojim zákazníkom, od štátu žiadate nadmerný odpočet. Daňový úrad vám odpočet nevráti hneď. K vratke sa dostanete do 30 dní od podania daňového priznania a to iba vtedy, ak spĺňate viaceré podmienky. Napríklad musíte byť mesačným platiteľom a nemáte voči štátu dlhy a podobne. Ostatní podnikatelia si na odpočet musia počkať až do nasledujúceho daňového priznania.

success-company-sale

Hlavné výhody ready made firiem s. r. o. registrovaných na platcu DPH sú jednoznačne časová úspora dva mesiace a viac. To je čas, ktorý nikto nemá nazvyš a toľko trvá proces založenia novej firmy plus jej následná registrácia k DPH. Nemusíte absolvovať „pohovor“ na daňovom úrade, kde by ste vysvetľovali, že prečo chcete byť platiteľ DPH. Nemusíte daňovému úradu predkladať podnikateľský zámer, zmluvy, faktúry, kto budú vaši obchodní partneri a zmluvy, ktoré máte s nimi podpísané. Nehrozí vám riziko platby daňovej zábezpeky.

Byť platiteľom DPH je výhodné najmä pre firmy, ktoré na Slovensku nakupujú svoje vstupy a svoje produkty dodávajú do iných krajín bez dane. Tovar, alebo službu, v takomto prípade zdaňuje odberateľ alebo sa vôbec nezdaňuje, keďže ide o vývoz produktu do krajín mimo EÚ. Podnikateľ si však z nákupu vstupov na Slovensku môže DPH odpočítať.

Platiť DPH sa oplatí najmä tomu, kto vyrába a obchoduje, nakupuje a predáva. Výhodou je to, že spoločnosť má možnosť nárokovať si zaplatenú DPH na vstupe. To a dá vtedy, ak tovar vyrábate z materiálu, ktorý ste predtým kúpili najmä od platiteľov DPH alebo predávate tovar, ktorý ste predtým nakúpili od platiteľa dane.

Ak chcete spustiť nové podnikanie, pričom viete, že musíte byť platiteľom DPH, vážite si svoj čas a nechcete sa prosiť daňovým úradníkom, ready made s. r. o. firma s DPH je pre vás vhodnou voľbou. Netreba však čakať príliš dlho, aby sa vám nestalo, že sa firmy s vyššie uvedenou ponukou rozpredajú a vy budete čakať na novú príležitosť. Samozrejme je možnosť si firmu odkúpiť v Českej republike a možno je to aj výhodnejšie, nakoľko DPH je v Čechách devätnásť percent a v Slovenskej republike dvadsaťdva percent.

dph-dane

Na druhej strane sa neoplatí byť platiteľom DPH tomu, kto napríklad poskytuje služby koncovým spotrebiteľom a nie podnikateľom. Spotrebiteľ totiž nemá možnosť nárokovať si na vratku zaplatenej dane. Podnikateľ dodávajúci služby (ak by bol platiteľ DPH) ale musí vystaviť faktúru aj s DPH, ktorú odvádza štátu. Podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH tak nemôže cenovo konkurovať podnikateľovi, ktorý platiteľom nie je. Jeho služby a tovary sú pre koncového spotrebiteľa drahšie.

Ak svoje vstupy nakupujete v krajine EÚ, tak väčšinou DPH dodávateľovi neplatíte. Nemôžete si teda daň v daňovom priznaní ani odpočítať. V tomto prípade sa uplatňuje samozdanenia, keď si daň z nákupu sami vypočítate a potom si ju odpočítate.

Problém nastáva ak podnikateľ, ktorý DPH neplatí, a tým je cenovo konkurencieschopnejší, chce kúpiť do majetku svojej spoločnosti napríklad nebytový priestor či auto. Zaplatenú DPH na vstupe si nemôže uplatniť. Aby predišiel tomuto problému, môže si podnikateľ založiť podnikovú štruktúru. Bude mať dve spoločnosti. Jedna bude platiteľ DPH a druhá nie a s obomi navzájom previaže. Podnikové štruktúry prinášajú daňové výhody, ale okrem daňových výhod majú aj výhody akými sú ochrana majetku, anonymita, využitie synergie, teda spolupráce,  lepšie financovanie od bánk a lepšia prehľadnosť v projektoch.

Využívanie dvoch alebo aj viac spoločností v tom istom podnikaní môže byť nevyhnutnosťou aj pri ochrane majetku. Podnikateľ má jednu spoločnosť na majetok a druhú na prevádzku podniku. Riziko z podnikania sa tým presúva na spoločnosť, ktorá vykonáva prevádzku podniku. Na tejto spoločnosti ale nie je vykazovaný žiaden majetok. Spoločnosť bez majetku si však môže majetok potrebný k prevádzke podniku od spoločnosti, ktorá ho vlastní prenajať.

Okrem výhod má podnikanie s viacerými firmami aj svoje nevýhody. Podnikateľ by si mal najskôr zvážiť administratívnu a účtovnú záťaž, než sa rozhodne podnikať s viacerými spoločnosťami. Nemožno zabudnúť ani na daňové licencie, ktoré bude musieť podnikateľ platiť za dve spoločnosti, ak sa ocitnú v strate. Za spoločnosť s registráciou DPH je to deväťstošesťdesiat eur ročne.

Podnikateľ by mal tiež zvážiť, že štát stále sprísňuje zákony týkajúce sa dane a zvyšuje sankcie za ich porušovanie, napríklad nesprávne uplatnenie DPH, problémy s faktúrami či chyby v daňovom priznaní. Od januára tiež zaviedol kontrolný výkaz.

V zmysle zákona o DPH, ak podnikateľ za posledných 12 mesiacov presiahne obrat 49 790 eur, tak je povinný registrovať sa k DPH. V tejto súvislosti môžu podnikatelia, ktorí nechcú byť platiteľmi DPH, zvážiť rozloženie svojho obratu na dve spoločnosti, respektíve na živnosť a spoločnosť. Podnikateľ si tak môže “navýšiť” túto hranicu.