Aj vy patríte medzi vášnivých zberateľov mincí alebo numizmatikov? Radi by ste obohatili svoju zbierku? Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi, určite si vyberiete.

  1. Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Na lícnej strane mince sú zobrazené kruhy na hladine jazierka spôsobené kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje podstatu procesu tvorby jaskýň. Kruhy na hladine jazierka sú doplnené krivákom jaskynným. Na rubovej strane mince  je zobrazený letiaci netopier a za ním Kvapeľ rožňavských jaskyniarov z Krásnohorskej jaskyne. Autorom je Roman Lugár, emisia 15. 11. 2017, hodnota mince 100 €.

  1. Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Na lícnej strane mince je zobrazená otvorená kniha s motívom známeho diela Ťapákovci. Na knihe je položené brko na písanie. Na rubovej strane mince sa nachádza portrét tejto známej slovenskej spisovateľky v kompozícii s knihou. Autorom je Asamat Baltaev, emisia 20. 9. 2017, hodnota mince 10 €.

  1. Odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v 1968

Na lícnej strane mince sú zobrazené zábrany z ostnatého drôtu a v pozadí číslica 68. V hornej časti je vidno štátny znak Slovenskej republiky. Na rubovej strane mince sa nachádza fragment fotografie L. Bielika „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“ a nápis „50. výročie“. Autorom je Patrik Kovačovský, emisia 9. 8. 2018, hodnota mince 10 €.

  1. Ján Jessenius – 450. výročie narodenia

Na lícnej strane mince je zobrazený dobový výjav z prvej verejnej pitvy, ktorú uskutočnil Ján Jessenius v Prahe v roku 1600. Na rubovej strane mince sa nachádza portrét tejto významnej slovenskej osobnosti spolu s menom a letopočtom narodenia a úmrtia. Autorkou je Mária Poldaufová, emisia 15. 11. 2016, hodnota mince 10 €.

  1. Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

Na líci mince  je na pozadí s byzantským krížom zobrazená plaketa z archeologického náleziska v Bojnej – symbol ranného kresťanstva na našom území. Na rube mince sú znázornení vierozvestcovia Konštantín a Metod pod ukrižovaným Kristom spolu s letopočtom 869. Autorom je Roman Lugár, emisia 28. 2. 2018, hodnota mince 10 €.

K minciam sa bude nepochybne hodiť aj elegantný album na mince. Svoju zbierku si potom môžete hrdo vyložiť na poličky v skrini alebo drevené stolíky.